O nás

M-PROMEX s.r.o. už viac ako 10 rokov vychádza v ústrety zákazníkom a zabezpečuje predovšetkým zákazkovú výrobu pracovných odevov presne podľa požiadaviek zákazníka na zloženie, kvalitu a farbu látky, strih odevov ako aj firemné označenie.
Venujeme zvýšenú pozornosť kvalite a preto používame zásadne iba látky a ostatný materiál od certifikovaných slovenských výrobcov a dodávateľov a po vstupe SR do Európskej únie aj z ostatných členských krajín.
Samotná výroba pracovných odevov je realizovana v našej chránenej dielni.
Naše výrobky zodpovedajú požiadavkám „Smernice Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989“ a relevantných slovenských predpisov a noriem, ktorými sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné pomôcky. Nami vydávané vyhlásenie o zhode je podložené skúšobnými protokolmi VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina – autorizovanou osobou SKTC-119.